Ölüm Korkusu Duası

Ölüm Korkusu Günahmıdır? 

Ölüm Korkusunun Dinimizdeki Anlamı Ve Yeri Nedir?

Ebu Hureyre'den (ra)'den Nakledilmiştir:

"Ağız tadını gideren ölümü çok anınız." (Tirmizi)

Hadistende anlaşıldığı gibi, ölümü anmak günah değildir. Çünkü ölüm anıldığında, akla getirildiğinde insanı gafletten kurtarır ve günahlardan uzak tutar. Hatta gaflete düşmemek için ölümün bir çok kez akla getirilmesi gerekmektedir. Fakat ölümden korkmak, insana büyük sıkıntılar verip hayatını yaşanmayacak hale getirmemelidir. Bu korkma duygusu, Cenab-ı Hakkın emirlerini yerine getirmekve yasakladıklarından uzak durmak gibi davranışlarını düzeltmekte kullanılmalıdır.

Ölüm korkusunun nasıl olacağı hadislerde şöyle bildirilmektedir:

Müslüman Korku ile ümit arasında olmalıdır.

Hz Enes(ra) anlatıyor:

"Resulullah (sav) ölmek üzere olan bir gencin yanına girmişti. Hemen sordu:

"Kendini nasıl buluyorsun?"

"Ey Allah'ın Resulü (sav) Allah'tan (cc) ümidim var ancak günahlarımdan korkuyorum." diye cevap verdi.

Resulullah (sav) şu açıklamayı yaptı:

"Bu durumda olan bir kulun kalbinde (ümit ve korku) Allah (cc) o kulun ümit ettiği şeyi mutlaka verir ve korktuğu şeyden de onu emin kılar. (Tirmizi. İbni Mâce)

AÇIKLAMA: 
Resulullah (sav):
"Kendini nasıl buluyorsun?" sözü ile; "dünyadan âhirete intikal ederken kalbinde ne hissediyorsun, Allah'ın (cc) rahmetinden ümit mi, yoksa Allah'ın (cc) gadabından korku mu?" demek istemiş, genç de böyle anlamıştır.
"Bu durumda olan" demek, "ölüm halinde sekerât halinde" demektir. Âlimler, düşmanla mübâreze, kısas, idam anları gibi, ölümle burun buruna olunan bütün halleri bu hükme dâhil ederler. Kişi o durumlarda Allah'ın (cc) rahmetinden ümit ettiği ve günahları sebebiyle de gadabından korktuğu takdirde, hadisteki müjdeye mazhar olacaktır.
Korktuğundan emin kılması, kulun günahlarını affetmesi demektir.
Resulullah (sav) bu hadisleriyle, ölümün yakın olduğu hallerde Mümin’in takınması gereken ruhî ve fikrî âdâbı talim buyurmaktadır.
Buhâri ve Müslim rivâyet etmektedir:
Allah'ın Resulü (sav), ashâbının bir hâlinden haber alması üzerine hutbe okumuş ve şöyle buyurmuştur:
"Bana cennet ve cehennem arz olundu. Hayır ve şerrin çokluğu bakımından o günkünün benzerini görmedim. Eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız elbette daha az güler ve daha çok ağlardınız.” Ashab bu kadar üzüntülü bir gün geçirmedi, başlarını örterek ağladılar. (Şamil İslam Ansiklopedisi)

Mü'minler Allah'tan (cc) korkmakta oldukları kadar O'ndan (cc) umut kesmemekle de yükümlüdürler:

"…Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin…" (Zümer, 53) Çünkü umutsuzluk insanı kendini düzeltme, arındırma çabalarından yoksun bırakır. Kur'an, Mümin’in her durumda umut içinde olmasını gerektirecek müjdelerle doludur:
"…Şübhesiz Rabbin, zulümlerine rağmen insanlar için elbette mağfiret sâhibidir..." (Ra'd, 6)
"…Rabbiniz pek geniş bir rahmet sahibidir..." (En'am, 147)
İslam bilginleri bu tür Kur'ânî yönlendirmelerden yola çıkarak Mümin’in sürekli korku ve umut arasında olması gerektiğini belirtmişlerdir.

İslam'a Göre Ölüm

İslâm'a göre ölüm bir son değil, daha gerçek bir hayat ve varoluşa geçiştir. İnsanın bu aşkın varoluşu, Kuran'da Ahiret ile ifade edilmektedir. Mesela;

“Sonunda sizden birinize ölüm geldiği vakit, gönderdiğimiz melekler (elçilerimiz) onun ruhunu alırlar ve onlar (melekler) görevlerinde noksanlık etmezler. Öl­dükten sonra insanlar hak olan Mevtaları Allah'a çevrilip tes­lim edilirler...” En'âm: 6/61-62. ve benzeri ayetlerde ölümün, insan ruhunun bedenden alınarak Allah'ın katına yükseltilmesi şeklinde değer­lendirildiği açıkça görülmektedir. Ahiret hayatına geçişin kapısı niteliğindeki ölüm, bu bakımdan ahiret kavramının ayrılmaz bir parçası durumundadır.

Her Canlı Ölümü Tadacaktır.

Ölüm Korkusu Duası:

Okunuşu:

“Euzü bi-kelimatillahi’t-tammeti min gadabihi ve ikabihi ve şerri ıbadihi ve min hemezati’ş-şeytani ve euzü bike rabbi en yahdurun.”

Anlamı:

“Allah’ın gazabından,Allah’ın cezasından,kulların şerrinden ve şeytanın çarpmasından Allah’ın tam olan kelimelerine sığınırım.Rabbim bana gelmelerinden sana sığınırım.

Dua ile iliğili bilği:

Amr İbn Şuayb şöyle diyor:”Abdullah ibn Ömer,Çocuklarından aklı erenlere bu duayı öğretir,aklı ermeyenlere de yazar ve üzerine asardı.

Yazar: www.duasi.org ibrahim

Ölüm Korkusu Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları